İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
  İNSAN KAYNAKLARI
SMS Marmara Group / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Kısa ve uzun vadeli iş planlarımız doğrultusunda; planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı
sıra şirketimizi geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.
  • Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek
  • Değişen koşullara uyum sağlayabilmek
  • Şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek

amacıyla çalışanlarımızı sürekli olarak geliştiririz.

Vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin şirketlerimiz içerisinde değerlendirilmeleri ise
önemli bir önceliğimizdir.

   
SMS Marmara Group
SMS Marmara Group