Page 10 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 10

SMS       MARMARA


       GROUP


       SMS Marmara Group fidanlıkları bünyesinde; Yapraklılar, İbreliler,  kapasitesini ve kaliteli üretim standartlarını yükselterek güçlü,
       Ağaçcıklar, Bonzai türler, Çalı türleri, Otsu ve Saz türleri, Sarılıcı  güvenilir ve istikrarlı bir Kurum olmayı hedef edinmiştir.
       türler, Yarı bodur türler, Meyve çeşitleri ve Egzotik türler’den yılda  Üretmekte olduğu her bir bitki türü için yüksek kalite
       5.000.000 adetin üzerinde Dış Mekan Süs Bitkileri üretimi ve  standartlarında ürün elde etme amaç edinen Şirketimiz, özel-
       pazarlaması yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Uygulama -Tasarım  likle Arap yarımadası ve diğer Akdeniz ülkelerine ihracat yapan
       ve Bakım işleri, Biyolojik Gölet Uygulamaları, Hücresel Dolgu Sis- bir kuruluş haline gelmiştir. İhracat rakamlarını her yıl belirli
       temleri çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Bu konseptin yer  seviyede arttırarak Ülkemizdeki Süs bitkisi Üretim sektöründe
       aldığı firmalarımız;            konusunda lider ve öncü bir Firma olma gayesine emin adımlarla
                            ilerlemektedir.
       Sakarya Fidancılık Seracılık San. Tic. A.Ş. Türkiyenin süs bitkileri
       sektörüne öncülük eden şehirlerinde kaliteli ve kapsamlı bitki  Marmara Fidancılık ve Seracılık A.Ş. 1996 yılında taahhüt işlerine
       üretimini yapan firmamız 130 hektar alanda; Sakarya / Merkez’de  giren firma, kısa sürede başarılı çalışmalar yaparak sektörde
       büyük ağaçların ve şekilli bitki türlerinin üretimini, Sakarya /  varlığını hissettirmeye başladı.
       Pamukova’da yapraklı ağaç türleri ve pamukovanın yüksek kes-
       imlerinde soğuk klimaya uygun ibreli bitki türlerinin üretimini ve  1999 yılında bitki üreticiliği konusunda modern teknolojinin
       İzmir/Ödemiş te çiçekli bitkiler ve tropik bitkilerin üretimini uygun  uygulandığı Pamukova Bitki Üretim Tesisini kurdu. Marmara
       teknolojiden de yararlanarak yapmaktadır.  Fidancılık yurtiçi ve yurtdışında büyük çaplı projeler yaparak
                            sektörün Türkiye’deki lokomotifi olma özelliğini sürdürmektedir.
       Sakarya Botanik A.Ş. Sakarya Fidancılık A.Ş. tarafından  Tasarım-uygulama--bakım, sulama sistemleri ve hücresel dolgu
       üretilmiş olan bitkileri teknolojik ekipmanlarla saksılayarak  sistemlerini kapsayan birçok hizmeti içerisinde barındıran grup
       kullanıma hazır hale getirmekle birlikte, Türkiye ve Yurt dışına  firmasıdır.
       bitki pazarlamaktadır. 17 hektar alana kurulmuş olan Türkiye’nin
       en modern ve en büyük fidanlık tesisini işletmektedir. Şirket  Marmara International L.L.C. Firmamız SMS MARMARA GROUP ‘un
       bünyesinde 12.500m Sera alanı, 1.500 m kapalı bitki saksılama  yedinci lokomotif firmasıdır.
                    2
             2
       hangarı, 6.500m Gölgelik ve Otomatik sulama sistemleri ile  Marmara international Birleşik Arap emirliklerine de bu yıl dünya
            2
       bitki sağlığının gerektirdiği her türlü donanım bulunmaktadır.  fuarlarının merkezi EXPO 2020’nin Dubai seçilmiş ve ilk kez bu
       Fidanlıkta Yıllık 2.000.000 adetin üzerinde saksılı bitki üretip  bölgeye verilmiş olmasının yanı sıra, yılda 25 milyon ziyaretçi
       pazarlayarak Türkiye’nin en büyük bitki ihracat firması olma  beklenen bir kent haline dönüşecek olması, bir anda bölgeyi
       özelliğini sürdürmektedir.         yatırım merkezi haline getirmiştir. Fidanlığımız ve proje tasarım
                            ofisimiz: yalnızca Dubai değil, Birleşik Arap Emirliklerine hizmet
       Antalya Süs Bitkileri A.Ş Tropik ve Akdeniz iklimi Bitki türl- amaçlı 2014 itibariyle merkez Dubai’ de varlık göstermeye
       erini üretmek üzere Antalya ilinde kurulmuştur. Üretimde 6.  başlamıştır.
       Yılına ulaşan Firmamız alan olarak 40.000 m üretim serası ve
                     2
       410.000m repikaj ve saksılı ağaç üretim sahaları ile birlikte to- Marsa Yapı Peyzaj İnş. ve Tic. Ltd. Şirketi 2012 Yılında Kurulmuş
          2
       plam 450.000 m üretim kapasitesine ulaşmıştır. Olup Sms Marmara Group ‘un lokomotif firmasıdır. Kamu ve özel
            2
       Firmamız Belirlediği Vizyon ve Misyonları doğrultusunda, Üretim  sektörde peyzaj ve taahhüt işleri yapan firma ağırlıklı olarak
                            uygulama alanında hizmet vermektedir.
     12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15