Page 3 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 3

Mehmet Akif

       BAĞCE

       SMS Marmara Grup
       Başkanı

       President of the

       SMS Marmara Group

       Türkiye’de Peyzaj sektörü son yıllarda önemli bir gelişme kaydetmiş  Despite many significant achievements in the landscaping sector in
       hatta uluslar arası düzeyde bitki üretimi ve peyzaj uygulamaları  Turkey in recent years and even plant production and landscaping
       yapılıyor olsa da biz bu gelişmeyi yetersiz görüyoruz. Bu vesileyle  applications at international levels, we do not consider the current
       çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Fakat burada  developments sufficient. I have acknowledged that we need to work
       Türkiye’nin önemli avantajları olduğunu da belirtmekte fayda var.  a lot harder for this reason. However, it would be useful to state that
       Çünkü Türkiye 4 mevsimin yaşandığı bir coğrafyaya ve alternatif  Turkey has certain advantages in this concern; because Turkey has
       klimatik koşullara sahip. Bu avantajının yanı sıra Türkiye old- a distinctive geography of 4 seasons and alternative climatic con-
       ukça genç ve çalışkan bir nüfus yapısına sahip. Işte bu avantajlar  ditions. Moreover, it also has a young and hard working population
       doğrultusunda Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın sayılı peyzaj  structure. Just for these advantages, it would not be so hard to con-
       üretim noktalarından birisi olması hiç de zor olmayacaktır. İşte bi- clude that Turkey will become one of the limited landscaping pro-
       zde bu gelişmeler doğrultusunda SMS Marmara grup olarak sektöre  duction points of the world in very near future. We as SMS Marmara
       yön veren öncü kimliğimiz ile tüm bu gelişmelerde önemli bir pay  Group recognize our sector directing identity and our important share
       sahibi olduğumuzu görüyor ve firmamız adına ayrı bir övünç sa- in such developments in line with these achievements and I believe
       hibi olduğuna inanıyorum. Işte bu hedefler doğrultusunda kalite ve  this is a distinctive source of pride for our company. I believe we need
       dürüstlük ilkelerimizden taviz vermeden çok daha fazla çalışmamız  to work harder towards these goals without compromising our quality
       gerektiğini düşünüyor kim ki bu sektörün gelişmesine azda olsa  and honesty principles and I extend my gratitude to all who support
       Destek veriyor ise teşekkürlerimi sunuyorum.  the development of the sector even with the smallest contribution.
                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8