Page 5 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 5

Ahmet

       BAĞCE

       SMS Marmara Grup
       Başkan Yardımcısı

       Vice President of

       SMS Marmara Group       SMS Marmara Grup’un bünyesindeki firmalar ile Türkiye İç  The new target of our sector leader company in Turkey is to
       pazarının fidan ihtiyacını karşılamaktan ziyade dünya ile  become one of the most prestigious companies of the world
       entegre olmayı hedefleyen yenilikçi ve sürekli gelişmeyi he- in such a short period of time of 20 years. We do not have any
       defleyen bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebilirim. 20 yıl  hesitations in achieving this target. I would like to take this
       gibi kısa bir sürede öncelikle Türkiye’nin sektör lideri olan  occasion to extend my sincerities and gratitude to all reading
       firmamızın yeni hedefi dünyanın sayılı firmalarından birisi  these lines.
       olmaktır. Bunu da başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur.  I hereby extend my best regards and sincerities to our friends
       Bu vesile ile yeni kataloğumuzu elinde bulunduran dost ve  and customers reading our new catalogue.
       müşterilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
                                                  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10