Page 6 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 6

SAKARYA
       Hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden  with its development and advances, attracts with its natural beauties
       birisi olan Adapazarı, doğal güzellikleri ve yöresel kültürünün  and regional cultural richness as well.
       zenginliğiyle de dikkat çekmektedir.
                             Sakarya is surrounded by Düzce to the east, Bolu to the southeast,
       Sakarya ili, doğudan Düzce ili, güneydoğudan Bolu ili, güneyden Bi- Bilecik to the south, Kocaeli to the west and Black Sea to the north.
       lecik ili, batıdan Kocaeli ili ve kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir.  There are 16 districts of Sakarya; Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler,
       Sakarya ilinin 16 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Adapazarı, Akyazı, Ari- Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamu-
       fiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca,  kova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü and Taraklı.
       Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı’dır.


     8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11