Page 8 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 8

ANTALYA
       Antalya ili, Türkiye’nin güneyinde, merkezi Akdeniz kıyısında olan bir  Antalya which is located on the south of Turkey is a tourism desti-
       turizm merkezidir. Kuzeyinde; Burdur, Isparta, Konya, doğusunda;  nation with its centre on the Mediterranean Sea coast. Antalya is
       Karaman, Mersin, batısında; Muğla illeri vardır. Güneyi, Akdeniz ile  surrounded by the Burdur, Isparta, Konya Provinces on the North;
       çevrelenmiştir. Türk Riviera’sı Antalya kıyılarının uzunluğu 630 km’yi  Karaman, Mersin provinces on the East and Muğla on the West. There
       bulur.                   is Mediterranean Sea on the South. Antalya coast of Turkish Riviera
                             reaches to 630 km long.
       Karayolu, havayolu ve denizyolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Antalya  In Antalya prevailing Mediterranean climate, winters are temperate
       havalimanı uluslararası hava trafiğine açıktır. and rainy, summers hot and dry.

     10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13