Page 12 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 12

SAKARYA

       BOTANİK


       A.Ş.


       Sakarya Botanik San. ve Tic A.Ş.
       2006 yılında SMS Marmara Group
       bünyesinde Sakarya-Bilecik Karayolu
       3.Km Eski Japon Deprem Konutları
       Yeri Adliye Köyü Kumbaşı Sapağı’nda
       17 hektar alana kurulmuştur.


       Sakarya Botanic Inc. Co, estab-
       lished under the SMS Marmara
       Group in 2006 on Sakarya-Bilecik
       road 3. km (Yeni Adliye Village ) lo-
       cated in 17 hectars.

       Sakarya Botanik San. ve Tic. A.Ş. ’nin işletmiş olduğu  Fidanlıkta Yıllık 2.000.000 âdetin üzerinde saksılı bitki üretip
       Fidanlıkta; Yapraklılar, İbreliler, Ağaçcıklar, Bonzai türler, Çalı  pazarlayarak Türkiye’nin en büyük bitki ihracat firması olma
       türler, Otsu ve saz türler, Sarılıcı türler, Yarı bodur türler, Bazı  özelliğini sürdürmektedir. Firmamız özellikle dış mekân süs
       meyve çeşitleri, Palmiye türleri, Egzotik türlerin saksıda üreti- bitkisi üretim ve pazarlama konusunda kendini yetiştirmiş
       mini ve satışı yapılmaktadır.       mühendisler ve saha elemanları ile çalışmakta aynı zaman-
       Şirketin ana kuruluş amacı, Grup firmalarından Sakarya  da sektör ile alakalı eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde
       Fidancılık Seracılık San. Tic. A.Ş.’nin 130 hektar alanda üreti- çalışarak i eğitime hizmet vermektedir.
       mini yaptığı bitkileri yarı mamul halde alarak bitki tür ve  İşletme bünyesindeki yurtiçi ve yurtdışı proje ve peyzaj
       cinslerine göre uygun kaplarda mamul hale getirmek olup,  uygulamaları yapan Sakarya Botanik San. ve Tic. A.Ş. hali
       öncelikle SMS Marmara Group firmalarının bitki ihtiyacını  hazırda Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkas Cumhuriyetleri’nde
       karşılamak, yurtiçi ve yurtdışına pazarlamaktır. Bu maksatla  kapsamlı ihracat yapmakta aynı zamanda peyzaj
                2
       şirket bünyesinde 12.500m  Sera alanı, 1.500 m kapalı alan  uygulamalarını da yürütmektedir
                       2
                 2
       bitki saksılama hangarı, 6.500m Gölgelik ve otomatik sulama
       sistemleri ile bitki sağlığının gerektirdiği her türlü donanım
       bulunmaktadır.

     14
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17