Page 7 - Sms Marmara Group Bitki Kataloğu
P. 7

İSTANBUL
        İstanbul, Türkiye’de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin  Istanbul, is one of the metropolitan of Turkey and one province of the
        en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. 81 cities. The most crowded and important city in aspect of finance
        Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından bel- and socio-culture. Istanbul is 34th of economical placement in the
        ediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da  World and 1st on the reference of population by respecting of munici-
        birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır. pal space in Europe and 6th in the World.
        Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran  By connecting Black Sea with the Sea of Marmara and separating Asia
        İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul’un jeop- from Europe continents and hosting the Bosporus, Istanbul having a
        olitik önemi oldukça yüksektir.       very high importance with its geo-political location.                                                  9
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12